Site icon BIGFA.COM.VN

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và xem xét tài liệu này trước khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà chúng tôi cung cấp. Bằng cách truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngưng việc sử dụng trang web của chúng tôi ngay lập tức.

Điều Khoản Chung

a. Độ tuổi: Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc có sự cho phép của người giám hộ nếu bạn dưới 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

b. Chấp Nhận: Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi công bố. Bạn cũng đồng ý với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Dịch Vụ và Sản Phẩm

a. Sản Xuất Mỹ Phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng thương mại và cá nhân. Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu và theo các tiêu chuẩn chất lượng quy định.

b. Sản Phẩm Thử Nghiệm: Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Giới Hạn Trách Nhiệm

a. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cao. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo, tuyên truyền và sử dụng sản phẩm của bạn sau khi chúng được sản xuất và giao cho bạn.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại gây ra do sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc sản phẩm của chúng tôi khi chúng tôi đã bàn giao hoàn thành hợp đồng.

Bản Quyền

a. Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm hình ảnh, văn bản, biểu đồ, và tài liệu khác, là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

b. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào của nội dung trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Chấm Dứt Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách không đúng cách.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng tiếp theo của bạn sau khi điều khoản này thay đổi đồng nghĩa với sự chấp nhận của các thay đổi đó.

Thông tin liên hệ

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bigfa

Văn phòng đại diện:

 

 

Exit mobile version