GS.TS.BS Nguyễn Văn Toại

Chức vụ:

– Ông đang là Trưởng Bộ môn Lý luận Y học Cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội.

– Phó Trưởng Khoa Lão của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương.

Thầy Nguyễn Văn Toại là Thầy Thuốc Ưu tú, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác sĩ nổi tiếng tại Việt Nam trong lĩnh vực Đông y.

Kinh nghiệm làm việc: 

– Năm 1986, ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

–  Hiện tại, Thầy Toại đang đảm nhiệm các chức vụ:

+ Tại Đại học Y Hà Nội: Trưởng bộ môn Lý luận Y học cổ truyền.

+ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương: Phó Trưởng Khoa Lão.

+ Phòng khám Đông Y Phúc Thành: Bác sĩ phụ trách chuyên môn.

 Thành tựu đạt được:

– Năm 2010, ông được Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước phong tặng danh hiệu “Phó Giáo Sư Y học”.

– Năm 2011, Ban chấp hành Trung Ương Hội Đông y Việt Nam trao tặng Thầy Nguyễn Văn Toại Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đông y.

– Năm 2012, ông vinh dự được Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

– Năm 2013, ông được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

– Năm 2016, ông tiếp tục được Bộ trưởng Bộ y tế trao tặng bằng khen về việc “Đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị”.

– Năm 2011 nhận được kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Năm 2019 nhận được giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông của Bộ trưởng Bộ Y Tế cấp. 

Bài viết trước đó BSCKII. TS Nguyễn Hồng Siêm
Bài viết sau đó PGS.TS.NCVCC Phạm Gia Điền