TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA CỐ VẤN CAO CẤP R&D

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA CỐ VẤN CAO CẤP R&D

Công ty cổ phần Bigfa tuyển dụng vị trí: CHUYÊN GIA CỐ VẤN CAO CẤP R&D MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 2 Địa điểm làm việc: 231 Giáp Nhất hoặc Royal City Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h30 - 17h30) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn công thức cho khách hàng, phối hợp tổ …

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Công ty cổ phần Bigfa tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 1 Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA – KCN Lương Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế …

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần Bigfa tuyển dụng vị trí: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 1 Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA – KCN Lương Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đại diện Tổng giám …

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần Bigfa tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 2 Địa điểm làm việc: 231 Giáp Nhất Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h30 - 17h30) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận đơn hàng từ thương mại, lên đơn đặt hàng Đặt hàng …

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MUA HÀNG TIẾNG TRUNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MUA HÀNG TIẾNG TRUNG

Công ty cổ phần Bigfa tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN MUA HÀNG TIẾNG TRUNG MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 1 Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA – KCN Lương Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm kiếm và …

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CUNG ỨNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CUNG ỨNG

Công ty cổ phần Bigfa tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN CUNG ỨNG MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 2 Địa điểm làm việc: ÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA – KCN Lương Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm kiếm và lựa chọn nhà …

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THUẾ

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THUẾ

Công ty cổ phần Bigfa tuyển dụng vị trí: KẾ TOÁN THUẾ MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 1 Địa điểm làm việc: Nhà máy Bigfa, KCN Lương Sơn, TT. Lương Sơn, Hòa Bình Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có …

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC

Công Ty Cổ Phần Bigfa tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN QC MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 2 Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA – KCN Lương Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (8h00 – 17h00) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tiến hành lấy mẫu theo yêu …

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU R&D

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU R&D

Công Ty Cổ Phần Bigfa tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU R&D MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 2 Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 - QL6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (8h00 – 17h00) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CÔNG …

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần Bigfa tuyển dụng vị trí: GIÁM ĐỐC KINH DOANH MÔ TẢ CHUNG: Số lượng: 1 Địa điểm làm việc: 231 Giáp Nhất Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (8h30 – 17h30) Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2024 MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC: Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh; xây dựng chiến lược, …