ODM

OEM, ODM là gì? Lợi ích của mô hình sản xuất OEM, ODM là gì?

OEM, ODM là gì? Lợi ích của mô hình sản xuất OEM, ODM là gì?

Trong thế giới sản xuất, có nhiều loại mô hình kinh doanh khác nhau mà các công ty sử dụng để sản xuất ra hàng hóa. trong đó mô hình phổ biến nhất là OEM, ODM. Thế nhưng các thuật ngữ này rất dễ gây nhầm lẫn vì chúng đề cập đến các mức độ tham gia khác nhau vào quá trình sản xuất. Do đó để …