GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 Bigfa năm 2023

 

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 Bigfa năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018 là gì?

Giấy chứng nhận ISO là kết quả minh chứng nhà máy sản xuất đạt đủ tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng trong hệ thống quản lý và quy trình sản xuất. Chứng nhận ISO được áp dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ quản lý năng lượng và trách nhiệm xã hội đến thiết bị y tế và quản lý năng lượng. Các tiêu chuẩn ISO được đưa ra để đảm bảo tính nhất quán. Mỗi chứng nhận đều có tiêu chuẩn, tiêu chí riêng và được phân loại theo số lượng. Ví dụ: nhà máy Bigfa đang sở hữu 2 loại giấy chứng nhận ISO đó là: ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018.

ISO đề cập đến Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, có vai trò phát triển các tiêu chuẩn và thực hiện để chứng nhận cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức. Do đó, chứng nhận được xử lý bởi bên thứ ba và được kiểm tra hàng năm. Thời hạn của giấy chứng nhận ISO là 3 năm và cần thực hiện đánh giá giám sát 12 tháng/1 lần. Nếu nhà máy được cấp chứng nhận ISO 9001, điều này đồng nghĩa với việc nhà máy đó có sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Tùy vào từng ngành nghề, lĩnh vực sẽ có các bộ tiêu chuẩn ISO riêng biệt. Tiêu chuẩn ISO khi triển khai trong doanh nghiệp, tổ chức sẽ bao gồm tất cả các khâu sản xuất cũng như tổ chức nhân sự. Khi áp dụng các tiêu chuẩn ISO, chất lượng sản phẩm được làm ra sẽ đáp ứng được yêu cầu chất lượng của người dùng.

Bài viết trước đó Gia Công Kem Body